Privacy beleid SANDAY

Wanneer je artikelen bij ons bestelt, geef je persoonlijke gegevens aan ons door. Je mag van ons verwachten dat wij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en ze veilig bewaren. Wij vertellen je graag hoe wij uw gegevens gebruiken en hoe wij jouw gegevens veilig opslaan zodat ze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

Dit privacy beleid is van toepassing op de webshop van SANDAY. Je dient je ervan bewust te zijn dat SANDAY niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SANDAY verwerkt persoonsgegevens van je doordat je gebruik maakt van onze webshop en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SANDAY of die van een derde partij.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Gegevens over uw activiteiten op onze website

IP-adres

Internetbrowser en apparaat type

Waarom wij deze gegevens verwerken

SANDAY verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om goederen bij jou af te kunnen leveren

Jouw betaling te kunnen afhandelen

Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

SANDAY analyseert jouw gedrag op de website om zo onze website te verbeteren

SANDAY verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens die je ons via onze contactpagina en/of via de mail verstrekt, gebruiken wij om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens

Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Hoe wij gegevens veilig overdragen en ontvangen

Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, maken wij gebruik van een beveiligde server. Je herkent een beveiligde verbinding aan de volgende punten:

Het getoonde internetadres begint met “https://” in plaats van “http://…”

Op je browser verschijnt in de vensterrand een gesloten hangslotje. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden voldoen aan dezelfde veiligheidseisen als waar wij ons toe verplichten.

Hoe wij gegevens veilig opslaan

De SANDAY pagina waarop jij persoonsgegevens verstrekt maakt gebruik van een beveiligde verbinding. Zoals al toegelicht onder ‘Hoe wij gegevens veilig overdragen en ontvangen’ herken jij een beveiligde verbinding aan het https- internetadres en het afgebeelde hangslotje in de vensterrand van uw browser. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
Wanneer wij persoonsgegevens per e-mail verzenden maken wij hiervoor gebruik van een beveiligde verbinding. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen. Wij hebben alle systemen waarin gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt, voorzien van antivirussoftware.

Wanneer wij gegevens delen met derden

SANDAY verstrekt jouw persoonsgegevens aan zorgvuldig geselecteerde derden uitsluitend om de overeenkomst te kunnen organiseren en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst. Hiermee wordt eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gegarandeerd.

Hoe wij jouw websitegebruik in kaart brengen

SANDAY gebruikt functionele, analytische en tracking cookies om uw websitebezoek in kaart te brengen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

SANDAY gebruikt in de eerste plaats cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zij kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij jou al geïnformeerd dat wij gebruik maken van cookies en dat jij door het bezoeken van onze website akkoord gaat met deze cookies. Jij kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld de sociale media- bedrijven.

Cookies

Wanneer je de website bezoekt kan enige informatie worden opgeslagen (op je eigen computer) in de vorm van een cookie om je automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies slaan geen persoonlijke informatie op maar zijn voor je browser een hulpmiddel om het voor jou makkelijker te maken websites snel te bekijken. Het uitzetten van cookies kan dus wel je gebruik van de website en diensten beperken. Soms worden er cookies geplaatst door sociale media bijvoorbeeld Facebook. Dit zijn gewone communicatie cookies en er wordt geen persoonlijke data door ons opgeslagen.

SANDAY maakt gebruik van Google Analytics cookies. Wij hebben een bewerker-overeenkomst met Google afgesloten en vastgelegd dat wij geen van deze gegevens willen delen met Google en we maken ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Onze Google Analytics cookies helpen ons om de website te verbeteren en zijn volledig geanonimiseerd (het IP-adres is niet volledig te zien en dus niet terug te voeren op een individu). Wat doen we er dan bijvoorbeeld mee? We kunnen het aantal bezoekers zien, we kunnen zien op welke pagina mensen vertrekken en we kunnen bijvoorbeeld zien of de meeste bezoekers in de winkel vaker naar een bepaald product kijken.

Hoe je gegevens kunt inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om na te gaan welke gegevens van jou bij ons bekend zijn, kun je ons een mail sturen met een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering. Dit kan via ons contactformulier of per mail; info@sanday.shop. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. SANDAY zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Als je jonger bent dan 18 jaar

Onze website is voor iedereen toegankelijk. Maar als je jonger bent dan 18 jaar mag je volgens de wet geen persoonlijke gegevens verstrekken aan ons zonder toestemming daarvoor te hebben gekregen van je ouder(s) of voogd(en). Het is voor ons niet mogelijk om dit te controleren zonder je om verdere gegevens te vragen. Verstrek ons daarom geen gegevens als je deze toestemming (nog) niet hebt gekregen. Mochten wij bij het ontvangen van je gegevens, om welke reden dan ook, het vermoeden hebben dat je nog geen 18 bent dan zullen we contact met je opnemen en navraag doen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Privacy Klarna

Wanneer je Klarna achteraf betalen gebruikt, deel je persoonsgegevens en contactinformatie met een externe partij. Lees meer over de privacyverklaring van Klarna op: https://www.klarna.com/nl/privacy-statement/

Menu