Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.sanday.shop, zoals deze beschikbaar is gesteld door SANDAY. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SANDAY is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SANDAY.

Afwijking van kleur
SANDAY probeert om kleurspecificaties zo goed mogelijk op het beeldscherm over te brengen, echter kunnen deze afwijken om o.a. volgende redenen:

  • Kleuren op de afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel in verband met beeldscherm- en of printer instellingen, zoals contrast, helderheid, verzadiging, type scherm, automatische kleurfilter tegen vermoeidheid, etc. Ook factoren als glansgraad, lichtinval en kleuren in de directe omgeving welke van invloed zijn op de kleur van het product kunnen een afwijking geven van het origineel.
  • De producten die SANDAY levert worden door de fabrikanten in batches geproduceerd. Het gevolg van batches is dat er een minimaal kleurverschil mogelijk is tussen de batches.

Alle beschrijvingen van kleur en kleurnamen geven een richting/nuance van kleur aan. Een kleur beschrijving is een perceptie en daaraan kunnen geen rechten worden ontleent.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met SANDAY te mogen claimen of te veronderstellen.

SANDAY streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze zaken te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. SANDAY aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.sanday.shop op deze pagina.

Menu